Αεροφυλάκια

Αεροφυλάκιο 100L-11

Αεροφυλάκιο 100L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ: € 297,60

Αεροφυλάκιο 200L-11

Αεροφυλάκιο 200L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ: € 456,39

Αεροφυλάκιο 300L-11

Αεροφυλάκιο 300L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ: € 524,90

Αεροφυλάκιο 500L-11

Αεροφυλάκιο 500L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ: € 939,26

Αεροφυλάκιο 1000L-11

Αεροφυλάκιο 1000L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ: € 1311,11

Αεροφυλάκιο 2000L-11

Αεροφυλάκιο 2000L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Αεροφυλάκιο 500L-16

Αεροφυλάκιο 500L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Αεροφυλάκιο 1000L-16

Αεροφυλάκιο 1000L, κάθετου τύπου βαμμένο με ανθρωποθυρίδα

Αεροφυλάκιο 500L-40

Αεροφυλάκιο 500L, κάθετου τύπου βαμμένο

Αεροφυλάκιο 1000L-40

Αεροφυλάκιο 1000L, κάθετου τύπου βαμμένο

Αεροφυλάκιο 500L-11 Γαλβανιζέ

Αεροφυλάκιο 500L, κάθετου τύπου γαλβανιζέ με ανθρωποθυρίδα.

Αεροφυλάκιο 1000L-11 Γαλβανιζέ

Αεροφυλάκιο 1000L, κάθετου τύπου γαλβανιζέ με ανθρωποθυρίδα.